Constructieve veiligheid van bestaand vastgoed

Problemen met uitkragende vloeren, gemetselde kopgevels en funderingen van (woon)gebouwen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig hebben al regelmatig de media gehaald. Steeds vaker komen ook de problemen van de nieuwe generatie gebouwen aan het licht. Te denken valt hierbij aan recentelijke incidenten met bollenplaatvloeren, geveldragers, betonnen borstweringen en funderingen. Dit laatste als gevolg van extreem lage waterstanden.

Door middel van deze kennissessie geven we u inzicht in de oorzaken van de problematiek die voor kan komen bij de nieuwe generatie gebouwen. We demonstreren de onderzoeksmogelijkheden en presenteren hersteltechnieken aan de hand van enkele voorbeeldprojecten.