Civiel Tunnelonderhoud

Bij het civiele onderhoud van tunnels komen grote onvoorziene uitdagingen voor. In sommige gevallen leidt dit tot calamiteiten, waardoor snel geschakeld moet worden. Zowel beheerders, onderhoudsaannemers als adviseurs worstelen met het vraagstuk hoe het civiele onderhoud van tunnels zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. De experts van Nebest zijn betrokken (geweest) bij de aanpak van diverse problemen, zoals het opdrijven van de toerit in de Vlaketunnel, de zinkvoegproblematiek bij de RET en onderzoek naar klemverbindingen van zinkvoegen. Naast onvoorziene problemen kunnen ook standaard lekkages en betonschades voor veel overlast zorgen.

In deze kennissessie bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden onze lessons learned. Op basis van een aantal casussen nemen we je mee in de manier waarop je je als beheerder op civiel onderhoud kunt voorbereiden en laten we zien hoe mootvoegen worden afgedicht. Tijdens de kennissessie is er ruimte voor gesprek waarbij deelnemers van elkaar kunnen leren.

De kennissessie is bedoeld voor professionals die meer willen weten over niet dagelijks civiel tunnelonderhoud.