#Blog 34 – De warmste tijd van het jaar

Al jaren verzamelt de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid structureel gegevens over fatale woningbranden. Jaarlijks wordt hierover een rapportage gemaakt. Het rapport over 2020 zal waarschijnlijk eerdaags verschijnen, maar in 2018 heeft de Brandweeracademie een zeer uitgebreide analyse uitgevoerd met de in de 10 jaar daarvoor verzamelde gegevens. Hiermee werd al inzicht gegeven in kritische factoren die een rol spelen bij fatale woningbranden en hun onderlinge verbanden. Gegeven de huidige donkere dagen, de oproep tot beperking van sociale contacten en daarbij de behoefte om toch een sfeer van gezelligheid te creëren in huis, is het goed om het niveau van brandveiligheid, in met name gedateerde wooncomplexen voor veelal alleenstaande senioren, eens goed tegen het (kaars)licht te houden. We willen tenslotte toch allemaal dat onze (groot)ouders, als het dan toch nog even moet in het nieuwe jaar, wel brandveilig binnen kunnen blijven zitten?

Focussen op risico’s

De gepubliceerde rapportages zijn zeer interessant voor vastgoedbeheerders en/of eigenaren van met name appartementencomplexen en flatgebouwen. In deze gebouwen, zo blijkt uit de verzamelede data, komen namelijk de meeste fatale woningbranden voor. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij aankomst van de brandweer bij twee op de tien woningbranden sprake is van een uitslaande brand (buiten het compartiment waarin de brand is ontstaan). Reden te meer om het niveau van brandveiligheid te controleren in deze gebouwen. De focus moeten we daarbij leggen op enerzijds het voorkomen van brand(uitbreiding) en anderzijds op het veilig vluchten voor bewoners wanneer er onverhoopt een brand is ontstaan. Ook hierbij geldt dat risico gestuurd handelen het meest effectief is. De brand beheersbaar kunnen houden en tegelijkertijd de bewoners voldoende tijd geven om veilig het gebouw te verlaten heeft natuurlijk de hoogste prioriteit.

Alarmbellen

Een aantal aandachtspunten die de alarmbellen moeten doen afgaan zijn in dit kader:

  • Voordeurkozijnen (en bovenlichten) met voldoende brandwerende eigenschappen (ook al zijn voordeuren gelegen in besloten middengangen, het mogen geen standaard binnendeurkozijnen zijn).
  • Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten zijn uitgerust met passende brandwerende voorzieningen.
  • Vluchttrappen (en besloten vluchtroutes), geen aankleding met materialen van onvoldoende (of niet aantoonbaar voldoende) brandklasse, zoals bijvoorbeeld gedateerde vloerbedekking.
  • Brandscheidingen rondom vluchtwegen mogen maar een heel beperkte hoeveelheid draadglas bevatten (en beter helemaal geen!).

Warme gevoelens

Dat je met het alleen aanpakken van de eenvoudig herkenbare gebreken of de toprisico’s nog geen volledig brandveilig gebouw hebt gerealiseerd, mag duidelijk zijn. Zeker een (gedateerd) seniorencomplex, waarbij de gebruikers vaak niet goed ter been zijn, moet integraal worden aangepakt. Een fijne kerstboodschap is het dan ook niet als er op grote schaal aanpassingen moeten worden gedaan om het niveau van brandveiligheid weer op peil te krijgen. Maar het moet je als bewoner toch wel een warm gevoel geven (op een goede manier) wanneer jouw veiligheid door je verhuurder echt serieus genomen wordt. Alle gebouweigenaren die hiermee effectief aan de slag gaan daarom bij voorbaat dank namens alle kinderen en kleinkinderen van de senioren in jullie complexen en ik wens iedereen een wonderschone kerst en een gezond en brandveilig 2021 toe.

Lesly Ignatius

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht