#Blog 20 – Verlossend voorportaal

In de antwoordbrief van de minister van 29 juni jl. op onlangs gestelde Kamervragen over de ontwerpaanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), licht minister Ollongren het voorschrift toe waarmee in woongebouwen een lift geschikt te maken is voor vluchten bij brand. Een wens die al langer vanuit de samenleving wordt geuit maar vooralsnog niet voldoende veilig werd geacht. Dit laatste met name omdat de beperking van rookuitbreiding via besloten gangen en liftschachten onvoldoende was geborgd. Daar komt vanaf 2021 met de Bbl deels verandering in. Maar is dat genoeg?

Oud & nieuw

Ter bescherming van de lift tegen binnendringende rook is in het conceptwijzigingsbesluit een nieuw artikel toegevoegd dat regelt dat er voor iedere lifttoegang van een nieuw te bouwen woongebouw een rookwerend voorportaal aanwezig moet zijn. In combinatie met de verplichting om toegangsdeuren van woningen in besloten gemeenschappelijke gangen zelfsluitend te maken, maakt dit de weg vrij voor het veilig gebruik van liften bij brand. Dat dit hoognodig is in verband met de minder zelfredzame / slecht ter been zijnde en vergrijzende populatie van veel appartementengebouwen is al langere tijd duidelijk. Maar hoe zit dat dan bij bestaande woongebouwen? Daar wonen toch eigenlijk de meeste senioren?

Het antwoord is simpel: Bij bestaande Bouw gelden deze verplichtingen ook in 2021 niet. Althans, niet altijd. Aangaande de zelfsluitendheid van de toegangsdeuren van woningen (gelegen in een woongebouw met besloten gemeenschappelijke gangen) geldt de eis alleen als er wordt verbouwd en de deur wordt vernieuwd. Vaak is deze aanpassing noodzakelijk omdat de originele toegangsdeur niet voldoet aan het minimale niveau van brandveiligheid zoals momenteel al geldt voor brandscheidingen. De nieuwe deur moet dan gelijk zelfsluitend en rookwerend worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen die worden gesteld aan nieuwbouw.

Dit zorgt ervoor dat er bij brand in een brandveilig aangepast woongebouw, de besloten vluchtwegen niet snel zullen volstromen met rook. Zodoende hebben de (vaak minder zelfredzame) bewoners meer kans om het gebouw veilig te ontvluchten. Het betekent echter nog niet dat de bewoners snel en veilig gebruik kunnen maken van de liften bij brand, of dat rook zich niet kan verspreiden en/of ophopen in de liftschacht (daar hebben wij de afschuwelijke gevolgen van gezien op 1 januari jl.). Moeten wij daarom niet overwegen om ook in de bestaande bouw (en met name bij seniorenflats) een rookwerend portaal voor de liften voor te schrijven? Of accepteren we dat de veiligheid in bestaande complexen gewoon lager is dan in nieuwbouw? En waarom dan eigenlijk?

Halve veiligheid

Bij bestaande woongebouwen bestaat overigens juridisch wel de mogelijkheid dat gemeenten gemotiveerd kunnen aanschrijven tot het realiseren van een hoger veiligheidsniveau als dit nodig wordt geacht (gezien de samenstelling van de bewoners). Het zou echter beter zijn als er bij het aanpassen van het brandveiligheidsniveau van bestaande bouwwerken geen discussie mogelijk is of halve maatregelen worden getroffen. Halve veiligheid betekent in dit geval risico’s lopen met mensen die kwetsbaar zijn. Dat willen wij toch te allen tijde voorkomen?

Lesly Ignatius

15 maart 2024

Winst EDA Circular Economy in Construction Award

26 februari 2024

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

21 februari 2024

Nebest betrokken bij civiele inspecties gehele G4