#Blog 18 – Het land van brandbare gevels (?)

Eind november 2018, bijna anderhalf jaar na de brand in Londen, stuurt de minister van Binnenlandse Zaken een brief aan alle gemeenten met de vraag een lijst op te stellen van hoogbouwpanden met mogelijk brandbare gevelbekleding. Aanvankelijk wilde de minister de resultaten van het Grenfell-onderzoek afwachten, maar na kritische Kamervragen besloot ze dat gemeenten toch alvast aan de slag moesten. De resultaten van die inventarisatie hadden vervolgens op 1 januari 2020 binnen moeten zijn.

Onderzoek

Veel gemeenten zijn nog niet zo ver blijkens onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaten van een groot ingenieursbureau. De onderzoekers zette een enquête uit bij 80 gemeenten in Nederland (als steekproef) met de vraag hoever zij zijn met hun inventarisatie van risicopanden. Geconcludeerd wordt dat van de 80 gemeenten in de steekproef 73 gemeenten zijn gestart met de inventarisatie. Van 48 gemeenten kan worden gesteld dat zij gereed zijn met inventariseren. 25 gemeenten hebben aangegeven nog bezig te zijn met de inventarisatie. De rest is nog niet gestart of werkt niet mee aan het onderzoek. Ook de Volkskrant heeft vorige week de resultaten van een eigen onderzoek naar de stand van de inventarisatie in een artikel gepubliceerd. De algemene conclusie die kan worden gesteld is dat door al het lopende werk binnen de gemeenten er nog geen landelijk beeld is te vormen van het risico. Dat 1 januari 2020 al bijna een half jaar achter ons ligt is echter een feit.

Risicotool

Om gemeenten te helpen, stelde het ministerie een risicotool op, dat vorig jaar beschikbaar kwam. Dit protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels kent twee fasen. In de eerste fase moet een inventarisatie worden gemaakt van mogelijke risicopanden. De tweede stap is dat eigenaren van die gebouwen worden aangeschreven om nader (fase 2) onderzoek te verrichten aan hun gevels om ontbrekende parameters in de tool te kunnen invullen en de betreffende gevels (in relatie tot brandveiligheid) te duiden.

Helpende hand

Nog niet alle gemeenten in Nederland blijken, ondanks de aanmoediging van de minister in 2018 om de inventarisatie zo spoedig mogelijk op te pakken, gevorderd te zijn tot de tweede fase. Het is dus ook nog volledig onduidelijk hoeveel risicovolle panden er in Nederland staan. In enkele situaties heeft Nebest gebouweigenaren al een helpende hand geboden. Dit door nader onderzoek uit te voeren naar de opbouw van vermeende brandbare gevels. Gelukkig bleek het tot nu toe veelal loos alarm. Wellicht is, landelijk gezien, het risico ook helemaal niet zo groot. Maar alleen door gezamenlijk, onafhankelijk en (pro)actief te handelen kunnen wij hier meer zekerheid over krijgen. Goed om te weten is dat er geen sancties op staan wanneer gebouweigenaren niet in actie komen maar dat men bij calamiteiten wel volledig aansprakelijk zal worden gesteld. Toch maar even doorpakken dan?

Lesly Ignatius

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024