#Blog 10 – Een wrange vrucht

Wanneer een geloofsgemeenschap nieuwbouw pleegt om wekelijks in samen te komen, wordt daar vaak met het nodige spaargeld en veel inzet van de leden een object neergezet waar men trots op wil zijn. Dat de goedbedoelde inzet van deze mensen niet altijd leidt tot de beste bouwtechnische constructies werd onlangs pijnlijk duidelijk. Nog voor de oplevering van het nieuwe geloofshuis zijn er verdenkingen aangaande de wind- en waterdichtheid van de gebouwschil. Tocht is rondom gevelkozijnen duidelijk waarneembaar en er zijn veel verschillen van mening tijdens (en over) de uitvoering geweest. Nebest werd daarom gevraagd om een onafhankelijk oordeel te vellen over de kwaliteit van het gerealiseerde werk van de hoofdaannemer die de nieuwbouw van dit geloofshuis heeft gerealiseerd.

Bouwkundige inspectie

Om een waardeoordeel toe te kennen aan het gerealiseerde werk is er door Nebest een inspectie uitgevoerd waarbij slechts een klein deel van de gevel is gedemonteerd. Wat daar werd aangetroffen leidde desalniettemin enerzijds tot bevestiging van eerdere vermoedens over de vakbekwaamheid van de bouwers (en toezichthouders!) en anderzijds tot grote ongerustheid over de duurzaamheid van het gerealiseerde bouwwerk. Een verkorte lijst van geconstateerde gebreken om de legitimiteit van deze ongerustheid te duiden is de volgende:

  • Een deugdelijke (tocht)dichting van het stelkozijn tegen het binnenblad ontbreekt.
  • Plaatselijke opdikkingen van het stelkozijn zijn uitgevoerd met korte reststrookjes afvalhout van verschillende diktes.
  • Waterkerende foliestroken rondom kozijnen zijn grotendeels weggesneden.
  • Verschillende steenachtige geveldelen zijn volledig star met elkaar verbonden zonder dilatatieruimte.
  • Stalen lateien (metselwerkdragers) zijn tussen betonelementen aangebracht zonder de mogelijkheid om uit te zetten.
  • Stalen onderdelen zijn aangebracht in de spouwconstructie zonder (voldoende) conservering.
  • De luchtspouw is nagenoeg volledig gevuld met metselspecie

Na bestudering van de ontwerpstukken en het bestek is nog geconstateerd dat in principedetails van de architect geen rekening is gehouden met steltoleranties, dat risicovolle ontwerpkeuzes zijn gemaakt, dat tijdens de bouw is afgeweken van tekeningen en dat het bestek nooit is geformaliseerd.

Geloof, hoop en liefde

Het is te hopen (wellicht met enige hulp van bovenaf) dat er geen ongelukken zullen gebeuren, maar de kwaliteit van het ontwerp en het gerealiseerde werk bieden daar duidelijk geen garantie op. Om alle tekortkomingen aan te passen tot deugdelijke en veilige oplossingen zou de gevel nu grotendeels gedemonteerd moeten worden. Een aantal vragen die nu rijzen zijn de volgende: Hoe lang zal de gemeenschap daar weer voor moeten sparen? Hoe lang had men door moeten sparen om een professioneel team van bouwers, toezichthouders en bouwmanagement in te schakelen? En, hoe lang had men dan in een probleemvrij gebouw kunnen samenkomen?

Wat vertelt deze wrange vrucht van goedertierenheid ons nu? In mijn ogen illustreert dit dat ontwerpen, bouw begeleiden en bouwen echte ambachten zijn en dat we in deze ambachten moeten blijven geloven om bouwwerken neer te kunnen zetten waar we langdurig trots op willen zijn. In alle andere gevallen komen wij natuurlijk met alle liefde langs voor een inspectie 😉

Lesly Ignatius

Fotoalbum

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht