#Blog 07 – Zieke gebouwen, gezond onderzoek

Ondanks alle commotie rondom besmettingen en afstand houden, kan gevelonderzoek aan gemetselde gevels wel gewoon doorgaan. Gevelonderzoek wordt altijd uitgevoerd met een klein team bestaande uit een gevelinspecteur en een metselaar. Nadat de gevelinspecteur van Nebest de gevel vanuit de hoogwerker visueel heeft gecontroleerd en inspectielocaties heeft afgetekend, kan de metselaar de inspectielocaties open maken. Vervolgens wisselen deze vaklieden weer van positie (metselaar uit de bak, inspecteur in de bak van de hoogwerker) en kan het onderzoek plaatsvinden. Om het gat weer te dichten, wordt er wederom gewisseld. Het is enigszins omslachtig maar het is gedurende deze periode wel mogelijk om onze klanten te blijven helpen zonder dat we de noodzakelijke regels van de overheid overtreden en onnodig risico’s lopen. We willen tenslotte dat iedereen gezond blijft!

Over risico’s gesproken: tijdens dit onlangs nog uitgevoerd gevelonderzoek bleken er aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor passanten ten gevolge van de lakende gevelveiligheid te zijn. Het metselwerk aan weerszijden van de hoek van dit hoge woongebouw is over de volle hoogte losgescheurd. Hierdoor is het risico op bezwijken (en met name het effect daarvan) groot. Doordat de verticale dilataties dichtzitten met specie of anderszins te klein zijn gehouden, zal de voorgevel onder invloed van temperatuurswisselingen, over lange lengtes uitzetten en krimpen. Dit laatste wordt echter verhinderd door een gebrek aan dilatatieruimte of door te dicht op de hoek geplaatste spouwankers. De verhinderde vervorming vertaalt zich in horizontale verplaatsing van het metselwerk op de hoeken waarbij scheuren op de zwakste locaties ontstaan. Gezien de beweging die de inspecteur kan veroorzaken door met een beitel in de scheur te wrikken, is er nog maar weinig voor nodig om deze strook metselwerk daadwerkelijk te laten instorten.

Als noodmaatregel dient deze metselwerkhoek zo spoedig mogelijk te worden verwijderd en opnieuw te worden opgemetseld. De dilataties dienen dan natuurlijk wel voldoende ruimte te kunnen bieden voor thermische uitzetting van het metselwerk. Een goed doorgerekend dilatatieplan (als onderdeel van een totaal herstelplan), met in acht neming van alle andere samenwerkende elementen in deze gevel is nodig om de gevels weer duurzaam veilig en gezond te maken. De combinatie van gezond verstand, deskundig onderzoek en passend advies is een vereiste hierbij. Laat de adviseurs van Nebest u daarom bijstaan in dergelijke ongezonde situaties.

Lesly Ignatius

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht