#Blog 05 – Gevaarlijke verrassingen vermijden

In verband met een mogelijke aankoop van een oud industrieel complex werd Nebest onlangs gevraagd een verkennend materiaalkundig onderzoek uit te voeren op de verschillende hoofdbouwdelen van de gebouwen in dit complex. Zo werd onderzoek gedaan naar de fundatie, het metselwerk, de stalen draagconstructies en het betonwerk. Ondanks dat onze inspecteurs al veel schades gezien hebben was het toch weer even schrikken tijdens het onderzoek van de verdiepingsvloeren in deze industriële loods. Ze begonnen zich zelfs af te vragen; is de vloer waarop we staan eigenlijk nog wel beloopbaar en brengen we onszelf niet in gevaar tijdens het onderzoek van deze vloeren?

De draagconstructie van de verdiepingsvloeren zijn grotendeels opgebouwd uit gegoten stalen kolommen en stalen liggers met tussenvloeren van gemetselde troggewelven. Dit metselwerk is aangebracht tussen stalen liggers met daaroverheen een dunne, gewapende betonnen druklaag. Over de gehele vloer werden verzakkingen en scheuren waargenomen ter plaatse van de liggers (over de gehele overspanningslengte). Plaatselijk bleek ook de druklaag al geheel los, de wapening weggecorrodeerd en was de ernstig gedelamineerde bovenflens van de dragende stalen ligger zichtbaar. Kortom, de samenhang en sterkte van de vloer was (op zijn zachtst gezegd) twijfelachtig. Het vooraf bedachte afkloppen van de vloer bleek op locatie eenvoudig te kunnen uitmonden in een compleet sloopwerk. Enige zelfbeheersing van de inspecteur was nodig om volledig wegbreken van de druklaag te voorkomen, je weet ten slotte niet wat er over blijft om op te staan…

Hoe ernstig de situatie daadwerkelijk is, kan echter pas worden vastgesteld na diepgaander destructief onderzoek. Na het verwijderen van de druklaag en het maken van enkele inspectiegaten ter plaatse van het lijf van de liggers (in combinatie van een controleberekening) kan er een oordeel worden geveld over de restduurzaamheid en constructieve veiligheid van deze verdiepingsvloeren. De bevindingen uit het nog uit te voeren onderzoek zullen de uitgangspunten vormen voor zowel de constructieve- als bouwkundige maatregelen die nodig zijn om de verschillende gebouwen duurzaam veilig te transformeren.

Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn over toegepaste materialen en/of constructies kan men gedurende een transformatieproject voor vervelende verrassingen komen te staan. Dit type verrassingen brengt vaak grote planherzieningen en faalkosten met zich mee. Nebest beschikt over specifieke instrumenten en kennis om hier vooraf (!) helderheid in te verschaffen. Heeft u plannen voor transformatie van bestaand vastgoed en houdt u ook niet van verassingen? “Onderzoekt en gij zult weten!”

Lesly Ignatius

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024