Veiligheid en gezondheid van bestaand vastgoed

Veiligheid en gezondheid zijn de kernwaarden van de huidige bouw- en beheersector. Hoe zorg je er als beheerder voor dat naast de veiligheid ook de gezondheid van de gebruiker geborgd blijft?

De bouwregelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld brandveiligheid is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Hierdoor is het goed mogelijk dat een bestaand (woon)gebouw niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit. Ook laten recente incidenten nog maar eens zien dat constructieve veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Een gebouweigenaar blijft echter verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van de gebruikers.
Zijn er bij uw vastgoed wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) aanwezig of in de toekomst te verwachten? En hoe kan u deze in een vroeg stadium herkennen en laten onderzoeken? In deze kennissessie zoomen wij in op gebreken aan brandveiligheid, constructieve veiligheid, comfort en gezondheid die een belangrijk onderdeel vormen voor veilig en gezond vastgoed.