Het betreft twee spoorviaducten ten noorden van de Drechttunnel, met bouwjaar 1972. In totaal zijn vier verschillende hoofdconstructies per spoorviaduct te onderscheiden. De lengte van beide spoorviaducten is zo’n 500 m en de breedte is circa 30 m per dek.

De verificatieberekening wordt uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen asfaltvervanging en de hiermee toenemende rustende belasting. De volgende stappen worden doorlopen bij het uitvoeren van de verificatieberekening:

  • Bureaustudie beschikbare ontwerpdocumenten (tekeningen).
  • Opvragen archiefinformatie bij prefab leveranciers met betrekking tot ontwerpgegevens van de voorgespannen, omgekeerde T-liggers.
  • Locatiebezoek door constructeur.
  • Bepalen constructieve uitgangspunten voor de herberekening.
  • Opstellen herberekening volgens de RBK 1.1 (Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken) van Rijkswaterstaat.
  • Opstellen berekeningsrapportage.
Verificatieberekening dek spoorviaduct A16

Fotoalbum