Stationtunnel 's-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil medio 2009 de westelijke en oostelijke inrit van de Stationstunnel voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Nebest heeft een inspectie uitgevoerd naar de staat van het wegdek, wanden (tussen het fietspad en de rijweg) en de leuningen.

In vervolg op de uitgevoerde inspectie heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan Nebest gevraagd een bestek op te stellen voor de werkzaamheden die voortvloeien uit het inspectierapport. Deze werkzaamheden omvatten het herstellen van betonschade aan wanden en vloeroppervlak van de tunnelbak, het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt op de rijbaan, het straatwerk van het fietspad vervangen door (rood) asfalt en de trottoirs herstraten. Daarnaast zullen de afdekbanden van de westelijke inrit, waarop de leuning is gemonteerd, worden vervangen.

Zowel de inspectie als het opstellen van het bestek zijn naar tevredenheid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch uitgevoerd.