Nebest voert programmeringsinspecties uit voor Rijkswaterstaat

Ingenieurs-/adviesbureau Nebest B.V. te Groot-Ammers heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het inspecteren van ruim 700 civieltechnische kunstwerken in een periode van drie jaar.

De opdracht omvat een grote verscheidenheid aan bruggen en viaducten, maar ook sluizencomplexen en waterkeringen. De inspecties zijn van het type “Programmeringsinspectie” en hebben als doel het bepalen van de technische staat van de kunstwerken en het programmeren van het onderhoud voor de komende tien jaar.

De grootte van deze opdracht is uitzonderlijk. In plaats van diverse kleinere contracten heeft Rijkswaterstaat gekozen voor het bundelen van de programmeringsinspecties in een 3-jarig contract. De aanbesteding omvatte twee clusters, één voor de noordelijke en één voor de zuidelijke helft van Nederland. Nebest heeft opdracht gekregen voor het zuidelijke cluster.

De omvang en de lange looptijd van deze opdracht maken het mogelijk om, meer nog dan voorheen, te investeren in stroomlijning van het proces van inspectie en rapportage. Nebest heeft hiervoor een projectteam samengesteld met daarin alle vereiste disciplines: civiele techniek, werktuigbouw en elektrotechniek. Bij diverse kunstwerken moet ook onder water geïnspecteerd worden. Nebest heeft hierbij de gelegenheid om optimaal gebruik te maken van de deskundigheid van de recent opgerichte nieuwe tak binnen Nebest Adviesgroep: Nebest Duikinspectie B.V. Door de duikwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren kan gewerkt worden met duikers, die gespecialiseerd zijn in inspectie werkzaamheden en hun waarnemingen op de juiste manier kunnen overbrengen naar hun collega-inspecteurs boven water.

Binnen deze opdracht zal nog nadrukkelijker dan voorheen invulling worden gegeven aan het risicogestuurd inspecteren, waarbij per kunstwerk een risicoanalyse wordt opgesteld. Deze opdracht biedt de mogelijkheid om de opgebouwde expertise op het gebied van inspecties te benutten en verder uit te bouwen.

Nebest B.V. gaat vol enthousiasme aan de slag om samen met Rijkswaterstaat dit project tot een succes te maken.