Kwaliteitsbewaking vriesboorwerkzaamheden NZ-lijn

Nebest zorgt met de inzet van een vijftal toezichthouders voor een gedegen begeleiding van de vriesboorwerkzaamheden.

Door middel van een ploegendienst wordt de aannemer continu gecontroleerd op voortgang, kwaliteit en overige werkafspraken. De opdracht wordt gegeven door het Projectbureau Noord/Zuidlijn.

In de startschacht worden op een diepte van 15 m tot 20 m gestuurde boringen in zuidelijke richting gemaakt, ten behoeve van de toekomstige tunnelbuizen. De boorbuizen worden later als vrieslansen gebruikt om het gehele traject tussen startschacht en Oude Beurs onder de rederijen te bevriezen. De vrieslansen worden tot 90 m lengte geboord.

Het bevriezen is noodzakelijk, om de houten palen van de kademuur en de ligplaatconstructie van de betreffende rederijen tijdens verdere werkzaamheden te kunnen fixeren. Door deze methode toe te passen, kan de tunnelboormachine succesvol door de paalpunten boren. Bovendien zorgt het vrieslichaam voor een extra ‘dekking’ boven de tunnelboormachine. Vanuit de startschacht boort de tunnelboormachine schuin naar beneden. Na 90 m zit de tunnelboormachine zodanig diep, dat het tracé onder de funderingen door loopt.