Bonkmolen te Meerkerk

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden staan diverse molens. Waar de wind vrij spel had, werden de molens vroeger op een dusdanige manier gebouwd dat ze vanaf de grond bediend konden worden.

De uiteinden van de wieken scheren dan rakelings boven de grond. Dit molentype wordt “grondzeiler” genoemd.

In opdracht van SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) heeft Nebest B.V. de stalen verstijvingstrips voor de houten ondersteuningsconstructie berekend voor de Bonkmolen te Meerkerk.

De belastingen worden via de wieken van de molen afgedragen naar een houten ondersteuningsconstructie die zich in het centrum van de molen bevindt. Deze bestaat uit vier balken die vervaardigd zijn van Billiga-hout. De balken zijn in de huidige situatie bezweken ten gevolge van de optredende belastingen.

Om de bestaande constructie te versterken, heeft Nebest in overleg met SIMAV gekozen voor het toepassen van stalen verstijvingstrips die aan de zijkant van de houten balken aangebracht dienen te worden.