3D-scan en onderzoek Sluisbrug Spoorlijn 58

In opdracht van Infrabel voert Nebest onderzoek uit naar de onderhoudstoestand van de Sluisbrug in het Oosterringspoor van Gent (België). Vanwege de beperkte bereikbaarheid van het object zijn 3D- scans gemaakt van het object. Om deze cultuurhistorische brug in ere te herstellen is een restauratieplan opgesteld.

Fotorealistisch 3D-model

Er is gekozen om de Sluisbrug te inspecteren met een drone. De bereikbaarheid van de brug vanaf het land was beperkt door wisselende waterstanden en een druk bereden spoor. De hele brug is gefotografeerd met een 36 megapixels-camera op de drone van Smart Inspections. Gelijktijdig heeft de drone een 3D-scan gemaakt. Het resultaat van de 3D-scan staat op de foto. In een later stadium worden de hogeresolutiefoto’s geplaatst op het 3D-model, waardoor een fotorealistisch 3D-model ontstaat. Dit 3D-model is voor de gemeente Gent van grote waarde, omdat de beschikbare tekeningen uit 1941 stammen.

Materiaalonderzoek

In ons materiaalkundige laboratorium zijn de materiaaleigenschappen van een aantal monsters onderzocht en mogelijke aantastingen achterhaald. Het gaat hierbij om onderzoek naar bijvoorbeeld de druk- en treksterkte van het baksteenmetselwerk, hygrische eigenschappen en een zoutanalyse.

Toestandsinspectie

Door monumentspecialisten van Nebest is ook een toestandsinspectie uitgevoerd vanaf land. Behalve onderzoek naar de aanwezigheid van schades is met meetapparatuur onderzoek gedaan naar de samenstelling van de natuurstenen elementen. Ook is er materiaalonderzoek uitgevoerd onder andere door het nemen van metselwerk boorkernen en boorgruismonsters.

Constructie

De Sluisbrug is opgebouwd met baksteen- en natuursteenmetselwerk. Hierbij zijn de bakstenen onder de rondbogen verwerkt en is de natuursteen aan de zichtbare kant opgemetseld. Het metselwerk heeft in zijn geheel zowel een stabiliserende als een esthetische functie. Twee van de rondbogen liggen boven een tegenwoordig niet meer bevaarbare zijarm van de Schelde en waren ooit onderdeel van een klein historisch sluissysteem.

In de loop der tijd zijn aanpassingen aan de brug uitgevoerd, die zowel met de technische ontwikkeling als met praktische aspecten te maken hadden. Onder andere werd het spoorbed vernieuwd en zijn natuurstenen onderdelen door beton vervangen of is over het baksteenmetselwerk onder de rondbogen spuitbeton aangebracht.

Geschiedenis

De Sluisbrug ligt in het Oosterringspoor over een onbevaarbare arm van de Schelde in Gent en werd als onderdeel van de Spoorlijn 58 in de zestiger jaren van de negentiende eeuw gebouwd. Ondanks het feit dat het kunstwerk geen monumentale status heeft, valt het als ´inventaris bouwkundig erfgoed´ wel onder de belangstelling van de Belgische monumentenzorg. Dit betekent dat de beleving van het object niet ingrijpend gewijzigd mag worden. Het uiterlijk en de functie van het civiele kunstwerk dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de huidige toestand.