Vochtmetingen zijn belangrijk om inzicht te verkrijgen in het vochtgehalte in bijvoorbeeld wanden en/of vloeren. Hierbij kunnen mogelijke risico's op vochtschade vroegtijdig worden opgespoord. Vele afwerkmaterialen stellen (zware) eisen aan het vochtgehalte in de onderliggende constructie.

In een eerste benadering kan men de aanwezigheid van vocht visueel of door te voelen waarnemen. Voor een werkelijke vochtdiagnose en om de evolutie van het droogproces te volgen, dient men echter nauwkeurigere methoden te gebruiken.

Bij vochtmetingen moet men er rekening mee houden dat het vocht meestal niet gelijkmatig verdeeld is en dat meetwaarden beduidend kunnen verschillen binnen een en dezelfde zone, afhankelijk van de porositeit van het materiaal (denk aan baksteen en de mortel). Ook de diepte van de bemonstering is bepalend voor de resultaten van de vochtmeting.

Moet het vochtgehalte in bouwmaterialen heel nauwkeurig worden bepaald, dan moeten monsters worden genomen die vóór en na droging worden gewogen.

Veelal volstaat het echter om op locatie vochtmetingen uit te voeren. Nebest beschikt hiervoor over geavanceerde apparatuur.

Deze producten maken gebruik van de Vochtmetingen