Met een toestandsinspectie wordt de huidige staat van constructie in kaart gebracht.

Het doel dat de opdrachtgever met het inspectieproduct heeft is leidend voor de inhoud van het product en de diepgang waarmee inspectie en rapportage uitgevoerd worden. Binnen dit kader kan een vari√ęteit aan methodieken en producten toegepast worden voor de toestandsinspectie, bijvoorbeeld een conditiemeting conform NEN 2767-4 of een inspectie CUR 117 B2.

De informatie die bij inspectie opgehaald wordt dient objectief en eenduidig te zijn. De wijze waarop deze informatie gerapporteerd of gepresenteerd wordt hangt af van de klantvraag en het doel dat u als opdrachtgever heeft met de toestandsinspectie. Hierin zijn vele varianten mogelijk; wij helpen u graag met het bepalen van de meest optimale keuze voor uw beheeruitdaging.

Op basis van de toestandsinspectie kan een maatregelenplan of MJOP (meerjarenonderhoudsplan) gerealiseerd worden. Afhankelijk van de complexiteit van objecten en diepgang inspectie kan hierbij op initiatiefase of VO-niveau (voorontwerp niveau) geraamd worden.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Toestandsinspectie