De bepaling van de slijtvastheid van materialen wordt veelal uitgevoerd op bestratingsmaterialen van bijvoorbeeld beton of natuursteen. Aan de hand van de beproeving wordt een indicatie van de duurzaamheid van een materiaal verkregen.

De slijtvastheid of de slijtweerstand is de weerstand van een materiaal tegen afslijten. Voor de slijtproef wordt een materiaalmonster met een vastgestelde kracht tegen een ronddraaiend stalen wiel gedrukt. Tegelijkertijd wordt een slijtpoeder toegevoegd. De mate van afslijting van het materiaal is een maat voor de hardheid.

De meting wordt uitgevoerd conform NEN-EN 1338 "Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden", annex G (wide wheel abrasion test).

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Slijtvastheid