Veel kunstwerken in Nederland zijn in de jaren ’50 tot ’70 gebouwd. De kunstwerken zijn ontworpen met een bepaalde levensduur en een bepaalde gebruiksintensiteit als uitgangspunt. Vaak is het daarom nodig om de restlevensduur van een kunstwerk te bepalen. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat een kunstwerk nog een bepaald aantal jaar functioneert. Of dat een renovatie de restlevensduur voldoende kan verlengen.

De restlevensduur kan op meerdere manieren bepaald worden. Afhankelijk van de kritische punten in de constructie en het gebruik kan Nebest verschillende onderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld inspectie conform CUR-Aanbeveling 117, constructieve restlevensduurberekeningen, technische restlevensduur door nader onderzoek of theoretische restlevensduur op basis van verouderingssystemen. Ervaring met en kennis van de installatie is belangrijk voor het juist inschatten van de restlevensduur. De restlevensduur kan worden bepaald voor civiele kunstwerken en multidisciplinaire kunstwerken. Nebest denkt graag met u mee over de beste aanpak!

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Restlevensduurbepaling