Van betonbalken (lateien), tegels en (put)deksels is het belangrijk om te weten bij welke belasting deze bezwijken. Doorgaans wordt van betonproducten de buigtreksterkte bepaald. Dit is de kracht waarbij een materiaal onder een belasting bezwijkt. De buigtrekbelasting is een mechanische eigenschap die vooral belangrijk is bij betonnen objecten, maar soms ook voor staal en kunstharsgebonden materialen.

Door een voorwerp op twee plaatsen op te leggen (te ondersteunen) en in het midden te belasten bepalen we de buigtreksterkte van een materiaal. Bij het beproeven van cement- of kunstharsgebonden materialen (o.a. reparatiemortels) worden deze beproevingen veelal uitgevoerd op zogenaamde prisma’s. Dat zijn balkjes van 160 x 40 x 40 mm. Deze proef kan uiteraard ook op grotere, anders vormige, proefstukken uitgevoerd worden.

Voor het bepalen van de buigtreksterkte werken we conform de NEN-EN 12390-5 “Beproeving van verhard beton; buigtreksterkte van proefstukken” en de NEN-EN 196-1 “Beproevingsmethoden voor cement - Deel 1: Bepaling van de sterkte”.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Buigtreksterkte