Om de constructieve kracht van bijvoorbeeld brugdekken of constructies van gewapend beton te bepalen, is het van belang de axiale treksterkte van het toegepaste staal te weten.

Gewapend beton

Wapening wordt in vrijwel alle betonconstructies toegepast. Beton is prima in staat drukkrachten op te nemen, maar het vermogen om trekkrachten op te nemen is laag. Om dit te ondervangen wordt wapening toegepast. Wapeningsstaal is goed in staat deze trekkrachten op te nemen.

Vaak ontbreken van oude constructies de oorspronkelijke tekeningen en berekeningen. Om toch een bestaande constructie te kunnen herberekenen dient informatie verzameld te worden. Een belangrijk aspect voor een herberekening is het vaststellen van de huidige kwaliteit van het beton, wapeningsstaal en constructiestaal.

Om de kwaliteit van de wapening te kunnen beoordelen worden, in samenspraak met de productgroep Constructief, wapeningsstaven vrijgehakt en uit de constructie verwijderd.

Plaatstaal en stalen profielen

Constructies waar staal in toegepast wordt zijn bijvoorbeeld brugdekken. De dekken bestaan vaak uit stalen platen en -profielen die de constructie zijn draagvermogen geven.

Om de kwaliteit van stalen constructiedelen te kunnen bepalen worden plakken staal uit de profielen geslepen. De monsters kunnen op locatie worden genomen. Het laboratorium werkt hiervoor samen met de productgroep Onderzoek Beton. De monsters worden geprepareerd tot ronde assen met aan de uiteinden schroefdraad.

Treksterkte meting

De wapeningsstaven en geprepareerde assen worden in ons laboratorium op treksterkte onderzocht. Hiervoor wordt de diameter van de staaf vastgesteld. Aan de hand van de staafdiameter wordt de beproevingssnelheid berekend. De staaf wordt vervolgens in de trekbank geplaatst en vastgezet. Daarna wordt de staaf, met de vooraf berekende beproevingssnelheid, tot bezwijken belast.

De treksterkte beproeving voeren wij uit conform NEN-EN-ISO 6892-1. De resultaten van een proef worden uitgewerkt in een rekenblad. Hierin worden de treksterkte, de vloeigrens, de breukrek en de rek bij maximale belasting vastgelegd. Deze waarden rapporteert Nebest aan u, eventueel aangevuld met een advies. Mede aan de hand van de laboratoriumgegevens kan een constructeur de huidige sterkte van de constructie (her)berekenen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Axiale treksterkte staal