Een beheerder past assetmanagement toe om te zorgen dat zijn kunstwerken zo optimaal mogelijk presteren. Meestal wordt daarbij gewerkt met doelstellingen op gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

Sinds enkele jaren is de ISO 55000-serie beschikbaar voor het opzetten van assetmanagement in organisaties. De focus ligt hier sterk op beleid en management. Nebest heeft naast het beleidsmatige werk veel ervaring met het uitvoeren van inspecties die input leveren voor assetmanagement-systemen. Hierdoor kunnen wij meedenken in het verder verbeteren van het assetmanagement van uw organisatie.

Wij implementeren ook assetmanagement bij aannemers(combinaties) die maintaincontracten in opdracht hebben. Zij moeten aantonen aan de assetowners dat zij het beheer en onderhoud aantoonbaar beheersen. Door onze grote praktijkervaring zijn wij hierin een waardevolle partner.

Nebest verzorgt ook adviezen voor constructieve veiligheid (CRIAM), 0-inspecties en conditiemetingen (NEN 2767). Deze kunnen gebruikt worden om beslissingen voor het assetmanagement op te baseren. Ook zijn deze adviezen nodig om binnen moderne contracten keuzes te kunnen maken of aan te tonen dat bijvoorbeeld een areaal een bepaalde conditie heeft.

Wilt u een presentatie of een advies voor uw areaal? Wij denken graag met u mee!

Deze producten maken gebruik van de Assetmanagement