XRF

Röntgenfluorescentiespectrometrie, ook bekend als XRF (X-Ray Fluoresense) is een manier om aan de hand van röntgenstraling de samenstelling en aanwezige verontreiniging van een materiaal te meten. Met behulp van een XRF-meter wordt de benodigde data verzameld en direct geanalyseerd.

XRF kan toegepast worden om te achterhalen welke (zware) metalen in welke hoeveelheid aanwezig zijn in verf en coating.