Waterdampdiffusieweerstand

Waterdamp gaat van zones met een sterke dampconcentratie naar zones met een minder hoge waterdampconcentratie. Wanneer door het verschil in dampdruk de waterdamp gaat stromen door materialen, spreken we van waterdampdiffusie. Damptransport in materialen vindt plaats door de lucht in de poriën van het materiaal. De hoeveelheid damp die gaat stromen, is onder andere afhankelijk van de mate waarin weerstand wordt geboden aan de diffusie. Dit wordt de waterdampdiffusieweerstand genoemd.

Waarom is het bepalen van de waterdampdifussieweerstand van belang?

Met het vaststellen van de waterdampdifussieweerstand kan bepaald worden of dit voor de beoogde toepassing tot nadelige effecten kan leiden. Te denken valt hierbij aan vochtproblemen dan wel het loslaten of vervormen van afwerklagen. In het laboratorium van Nebest kunnen onze specialisten de waterdampdiffusieweerstand van uw materialen zoals beton, metselwerk en coating bepalen. Op basis van de uitkomst kunnen wij aanbevelingen doen om de dampdiffusieweerstand van de materialen te verbeteren.