Vorstdooibestandheid

Vorstdooibestandheid is de mate waarin een materiaal als beton, natuursteen of metselwerk bestand is tegen vorst én vorst in combinatie met dooizouten. De randvoorwaarden van de betonsamenstelling voor beton dat blootgesteld wordt aan vorst en dooiwisselingen, met of zonder dooizouten, zijn vastgesteld in de betonvoorschriften NEN-EN 206-1 en NEN 8005. Voor metselwerk zijn in bijlage A van NEN-EN 1996-2 op basis van de classificatie van de micro-omstandigheden eisen voor de vorstbestandheid opgenomen.

De specialisten van Nebest beschikken over de benodigde kennis, ervaring en apparatuur om de vorstdooibestandheid van uw materialen te bepalen in eigen laboratorium. Daarnaast kunnen wij u adviseren over mogelijk benodigde vervolgstappen.

Het ontstaan van vochtschade

Vorst al dan niet in combinatie met dooizouten kunnen schade aan beton, natuursteen en metselwerk veroorzaken. De voornaamste reden hiervan is het bevriezen van water dat zich bevindt in de poriën van het materiaal. Dit zet uit waardoor er schade ontstaat. Voor beton is het risico het grootst wanner het jong- en niet volledig verhard is. Hierdoor is er relatief meer water aanwezig in combinatie met een nog lagere sterkte van het materiaal. Voor metselwerk geldt dat constructies die (deels) in het water of aan de kust gelegen zijn extra gevoelig zijn voor vorstschade.

Daarnaast kunnen in specifieke situaties waar dooizouten worden gebruikt een temperatuurverschil ontstaan in de toplaag van beton, natuursteen of metselwerk. Dit komt doordat het smeltende ijs op het oppervlak warmte onttrekt van het onderliggende materiaal. De spanningen en druk die ontstaat door de ijsvorming onder het oppervlak kunnen resulteren in het afbrokkelen van de toplaag.

Vorstdooibestandheid bepalen

Met behulp van een klimaatkast kunnen proefstukken eenvoudig bevroren en ontdooit worden. Op deze manier kunnen weersomstandigheden en de effecten daarvan op het beton, natuursteen en metselwerk nagebootst worden. Zo kan de vorstdooibestandheid van het materiaal bepaald worden.