Technisch management

Technisch management is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke kwaliteit en inbreng op het gebied van ontwerp, effecten en techniek in aanleg- en onderhoudsprojecten van de voorbereiding tot en met de realisatiefase. Het doel is om de beste technische kwaliteit te realiseren binnen een project. Dit behelst onder andere het opstellen van Vraagspecificatie, Klant Eisen Specificatie en continue toetsing van het ontwerp. Zijn er risico’s of afwijkingen? Onze professional stelt deze aan de orde en zorgt samen met het team technisch management voor passende oplossingen.

Vraagspecificatie

Binnen de discipline technisch management is een belangrijk onderdeel het opstellen van de vraagspecificatie. Middels een vraagspecificatie wordt de inhoud van een uitvraag gedeeld met de markt. De vraagspecificatie is feitelijk de vraagstelling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. De vraagspecificatie omvat, zoals de naam al aangeeft, een nadere specificatie van ‘de vraag’. De inhoud en vorm van de vraagspecificatie kan verschillend zijn op basis van het type project en de mate van integratie van het contract. De vraagspecificatie bestaat uit drie documenten zijnde: Vraagspecificatie algemeen, Vraagspecificatie eisen en Vraagspecificatie proces.

Klant Eisen Specificatie

Het opstellen van de Klant Eisen Specificatie is onderdeel van het vaststellen van de klantvraag. In de Klant Eisen Specificatie staan kaderstellende onderdelen, zoals de probleem- en doelstelling en beschrijving van het System of Interest, ter contextuele ondersteuning van het vaststellen van de klantvraag. De Klant Eisen Specificatie bestaat uit een stakeholdertabel en de eisen van de verschillende stakeholders; ook wel klanteisen genoemd.

Toetsen van het ontwerp

Bij het uitvoeren van technisch management toetsen de professionals van Nebest gedurende het ontwerpproces of de door de opdrachtnemer aangedragen oplossingen aan de vastgestelde technische specificaties voldoen. Tijdens de uitvoeringsfase wordt vervolgens gecontroleerd of de goedgekeurde oplossingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Onjuistheden worden tijdig gesignaleerd en met opdrachtgever en opdrachtnemer gecommuniceerd, zodat gecontroleerde bijsturing mogelijk is en bij oplevering het gewenste resultaat wordt bereikt.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van Technisch Management?

De specialisten van Nebest passen system engineering toe om informatie gestructureerd vast te leggen en miscommunicatie te voorkomen. Zij beschikken daarnaast over ruime ervaring met technisch management binnen de meest uiteenlopende projecten. Zo heeft Nebest onder andere technisch management mogen verzorgen op de projecten Variabel Onderhoud Hoofdwegennet (VO HWN), Openbare verlichting Kleinpolderplein, Renovatie Bediening en Besturing Eilandbrug Kampen (ReBEK).