Schijnbaar poriënvolume

In beton kan sprake zijn van kleinte ruimtes (poriën). Hierin kunnen water en gas zich verplaatsen, wat de duurzaamheid van beton niet ten goede komt. Poriën zorgen voor de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van beton, oftewel het gemak waarmee water zich door het beton kan bewegen. Hoe meer poriën er in het beton zitten, hoe groter de permeabiliteit is.

De porositeit van beton geeft weer hoe groot het volume van poriën in het beton is ten opzichte van het totale volume van het beton. Dit wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Porositeit = Vporiën / Vtotaal

Bij Nebest kunnen onze gespecialiseerde laboranten het (schijnbare) poriënvolume voor u berekenen. Met deze gegevens krijgt u inzicht in de porositeit en permeabiliteit van uw beton. Indien gewenst kunnen wij u adviseren over eventuele te nemen vervolgstappen die ertoe kunnen leiden dat uw beton van hogere kwaliteit en duurzamer wordt.