Projectbeheersing

Projectbeheersing richt zich op het beheersen van de risico’s en alle beheer aspecten in het project. Het betreft de balans tussen scope, planning, kosten, risico’s en kwaliteit. Projectbeheersing omvat diverse disciplines zijnde: projectondersteuning, risico-, plannings-, kwaliteits- en financieel management.

De focus binnen projectbeheersing ligt op integraliteit en het creëren van voorspelbaarheid om zo voldoende grip te krijgen op kansen en bedreigingen. Voorspelbaarheid wordt gecreëerd doormiddel van voldoende communicatie, planning en risicobeheersing. Integraliteit ontstaat daarentegen door te blijven werken aan verbinding binnen de disciplines.

Effectieve manieren voor projectbeheersing zijn het vroegtijdig benoemen van factoren die projectdoelstellingen kunnen beïnvloeden en de juiste frequenties van risico-inventarisatie. Op deze manier wordt inzichtelijk wie wanneer welke beheersmaatregelen uitvoert en wat de effectiviteit hiervan is.

Projectondersteuning

Projectondersteuning omvat verschillende ondersteunende- en administratieve werkzaamheden zoals het maken van (vergader)afspraken, het notuleren van overleggen, het opzetten en bijhouden van het projectarchief. Ook het verzorgen van EMVI-toezeggingen, klachtendossier bijhouden, aanspreekpunt zijn van het secretariaat en het uitwerken/controleren/opstellen van in-en uitgaande correspondentie wordt verzorgd door projectondersteuning. Daarnaast behoudt projectondersteuning als rechterhand van de projectmanager nauw contact met het contractteam en de risicomanager door te adviseren op het gebied van communicatie met de aannemer, risicoanalyse, toets-planning en contractwijzigingen. Dit alles met als doel het project in goede banen leiden.

Risicomanagement

Risicomanagement richt zich op de identificatie en beheersing van alle mogelijke risico’s binnen een project. Binnen de projectbeheersing is de risicomanager verantwoordelijk voor het risicomanagement. Het is een integraal proces waar alle IPM-rollen in betrokken worden, zo leveren risicoanalyses een integraal beeld op.

De risicomanager brengt scherpte in het proces door met gerichte analyses en interventies het risicobewustzijn te vergroten. Met kennis van de uitvoering en afhankelijkheden van activiteiten wordt de uitvoeringsplanning geanalyseerd en vertaalt naar de integrale projectplanning. Alle zaken worden gedocumenteerd in een integraal risicodossier.

Planningsmanagement

Planningsmanagement richt zich binnen een project op het opstellen, bijstellen en bewaken van de projectplanning. Het opstellen van de projectplanningen gebeurt doorgaans in één van deze twee systemen: Primavera of MS Projects. Hierbij worden de lijntjes met de andere IPM-rolhouders kort gehouden om de voortgang te allen tijde goed in het vizier te houden. Het planningsmanagementteam adviseert het gehele projectteam over risicoreserveringen in de tijd en planning. Afhankelijk van de grootte van het project is planningsmanagement ofwel onderdeel van het algemene projectbeheersingsteam ofwel de verantwoordelijkheid van de planner(s).

Kwaliteitsmanagement

De basis voor ieder project is kwaliteit en het waarborgen daarvan. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het informeren van het team over de afgesproken processen en erop toezien dat ze zich daaraan houden. Het is dan ook belangrijk dat projectbeheersing gedragen wordt door alle leden van het IPM-team. Zodra één schakel zich niet volledig aan de afspraken houdt kan dat al negatieve gevolgen hebben voor het project.

De kwaliteitsmanager richt het kwaliteitssysteem zodanig in de kwaliteit van het project gewaarborgd én verbeterd kan worden. Hierdoor is het inzichtelijk wat er allemaal gebeurt en op welke wijze. De processen en bijbehorende risico’s kunnen op die manier beheerd worden. Dit alles om een zo goed mogelijk projectresultaat te realiseren.

Financieel management

Financieel management is een essentieel onderdeel van de projectbeheersing. Het financieel managementteam is hierbij verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken, analyseren en bewaken van de budgetten. Ook het opstellen van ramingen, kredietbewaking en inkoopadministratie zijn hier onderdeel van. Belangrijk is dat er een actuele, volledige en betrouwbare financiële situatie inzichtelijk wordt gemaakt. Het financieel managementteam draagt hierdoor bij aan de financiële besluitvorming binnen het proces.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van projectbeheersing?

Zowel op het gebied van projectondersteuning, risicomanagement, planningsmanagement, kwaliteitsmanagement en financieel management is Nebest uw partner om het juiste team aan specialisten voor u samen te stellen. Op deze manier behoudt u de balans tussen scope, planning, kosten, risico’s en kwaliteit binnen uw projecten.