Onderzoek schimmelaantasting

Net als hout aantastende bacteriën zijn er schimmels die van hout leven. Schimmelaantasting gaat ten koste van de sterkte en het gewicht van het hout. Er zijn verschillende soorten schimmels die hout aan kunnen tasten, zoals softrot, bruinrot en witrot. Elk van deze schimmels hebben hun specifieke kenmerken. Door onderzoek uit te laten voeren, komt u te weten of- en in welke mate er sprake is van schimmelaantasting en welke vervolgstappen genomen dienen te worden. Onze laboranten kunnen dit onderzoek voor u uitvoeren in ons eigen laboratorium.

Hoe vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek naar schimmelaantasting op locatie bestaat veelal uit het uitvoeren van indringingsmetingen en houtmonstername. De houtmonsters worden vervolgens geanalyseerd in ons laboratorium. De soort en mate van aantasting worden bepaald door aangekleurde coupes te beoordelen onder een lichtmicroscoop. Met de onderzoeksresultaten is het tevens mogelijk om een uitspraak te doen over de (rest)levensduur van het hout. Ook bij het geven van advies over herstel of begeleiding bij de uitvoering kunnen onze houtspecialisten u adviseren.