Onderzoek keramische tegels

In de bouw worden onder andere keramische en natuursteentegels veelvuldig toegepast, zowel binnen als buiten. Dergelijke tegels zijn dan ook sterk, onderhoudsvriendelijk en waterdicht. Helemaal schadebestendig zijn ze echter niet. Schadegevallen aan tegels kunnen diverse oorzaken hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld scheuren ontstaan door een onstabiele ondergrond, temperatuurverschillen of opbollende vloerdelen. Ook onthechting van de lijmmortel kan leiden tot problemen. Het achterhalen van de schadeoorzaak is van belang ter reparatie en om toekomstige schadegevallen te voorkomen.

Wat houdt een onderzoek aan keramische tegels door Nebest in?

Bij schadegevallen aan tegels helpen de inspecteurs en adviseurs van Nebest u graag met het verschaffen van inzicht in de omvang en oorzaak van de schade. Dit begint doorgaans met een bureaustudie waarbij opgevraagde gegevens en tekeningen worden bestudeerd, gevolgd door diverse metingen (zoals hechtproeven en waterabsorptieproeven) en visuele inspectiewerkzaamheden op locatie. Om de schadeoorzaak vast te stellen kan het daarnaast nodig zijn om (beperkt) destructief onderzoek te verrichten met eventueel aanvullend onderzoek in eigen laboratorium. Op basis van de uitgevoerde inspecties en onderzoeken wordt een adviesrapport opgeleverd waarin de schadeoorzaak en mogelijk te nemen vervolgstappen beschreven worden.

Waarom een schadeonderzoek door Nebest?

De inspecteurs, constructeurs, en laboranten van Nebest beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van schadeonderzoeken. Zo kunt u ervan op aan dat hersteladviezen op deskundige wijze worden opgesteld en tevens praktisch van aard zijn. Dit geeft u inzicht in huidige- en toekomstige schademechanismen én de te nemen vervolgstappen. Het multidisciplinaire karakter van de organisatie zorgt er tevens voor dat Nebest u ook in dit vervolgtraject kan ondersteunen door bijvoorbeeld het opstellen van een technische werkomschrijving, toezichthouden en technische begeleiding bieden.