Monsterneming

Houten materialen zijn gevoelig voor bacteriële aantasting. In het ergste geval zorgt degradatie voor het bezwijken van constructies zoals kades, bruggen en gebouwen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Bij Nebest kunnen wij voor u verschillende onderzoeken aan hout verrichten om de staat van het hout te beoordelen. Hiervoor nemen wij houtmonsters af.

Wat is een houtmonstername?

Om het hout te kunnen onderzoeken en beoordelen, nemen wij houtmonsters af. Deze houtmonsters worden in ons eigen materiaalkundig laboratorium onderzocht op houtsoort en de soort aantasting. Deze worden bepaald door aangekleurde coupes te beoordelen onder een lichtmicroscoop. Tevens wordt de druksterkte geschat. Dit wordt bepaald op basis van de gelegde relatie met het natte en droge gewicht van het hout.

Met de meet- en onderzoeksresultaten is het mogelijk om een uitspraak te doen over de aantasting en de (rest)levensduur van het materiaal of de constructie. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden als input voor rekenkundige controles.