Infrastructureel directievoering en toezicht

Projecten in de infra, waterbouw en/of industrie zoals herinrichtingen en onderhoud aan kunstwerken, zijn vaak complexe projecten die uitdagingen met zich meebrengen. Daarom kan het raadzaam zijn een directievoerder en toezichthouder in te schakelen die de kwaliteit van uw project coördineren. Hierbij helpen de directievoerders en toezichthouders van Nebest u graag.

Directievoering

Een directievoerder ziet toe op de voortgang en kwaliteit van het projectproces en heeft als taak het contract, geld en de projectorganisatie te bewaken. Daarnaast ziet de directievoerder toe op een goed georganiseerd, overzichtelijk, veilig en efficiënt projectproces.

De directievoerders van Nebest staan voor u klaar om het complete proces van uw project uit handen te nemen. Onze directievoerders zorgen ervoor dat uw belangen vertegenwoordigd worden en vormen het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Ook coördineren zij de samenwerking en besluitvorming tussen de betrokken partijen. Ze begeleiden het project en controleren of er conform afspraken en voorschriften wordt gewerkt.

Toezichthouding

Onze toezichthouders vormen de oren en ogen op de projectlocatie. Een aantal kerntaken is het bewaken van de geleverde kwaliteit, administratie, veiligheid en de planning. Hierbij ligt de focus op de beheersing van de vertaling van het bestek, de tekening en het werkplan tot de daadwerkelijke realisatie van het project. Onze toezichthouders zijn proactief en grijpen in waar nodig om onnodige kosten, tijdsverlies en teleurstellingen te voorkomen. Kortom, ze zorgen ervoor dat projecten volgens afspraak worden gerealiseerd.