Hallergetal

Het Hallergetal is een maat waarin de wateropzuiging van bakstenen wordt uitgedrukt. Inzicht in de zuigkracht van de gebruikte baksteen is essentieel voor verschillende redenen. Zo blijven bakstenen met een hoog opnemend vermogen namelijk na een regenbui lang nat waardoor de kans op zoutuitslag en vochtschade hoger is. Daarnaast heeft de wateropname invloed op de hechting van mortel aan de baksteen waardoor het berekenen van het Hallergetal belangrijk is bij het bepalen van de juiste toe te passen mortel.

Hallergetal bepalen

De hoeveelheid vocht in een te verwerken baksteen kan afhankelijk van (weers)omstandigheden van dag tot dag verschillen. Het Hallergetal geeft een waardevolle indicatie over de zuigkracht op het moment van verwerken. Het is de meest betrouwbare waarde voor het in de juiste conditie brengen van de bakstenen door bijvoorbeeld de stenen te bevochtigen en het bepalen van de juiste mortel.

Om het Hallergetal te bepalen wordt de baksteen gewogen in grammen (Massa = A). Vervolgens wordt de steen gedurende 1 minuut op een draagvlak 5mm diep in water gelegd. Hierna wordt de steen opnieuw gewogen (Massa = B). Het Hallergetal is (B – A):2, uitgedrukt in g/(dm2 .min).

Initiële wateropzuiging

Volgens de normen EN 771-1 en BRL 1007 geven baksteenfabrikanten informatie over de Initiële wateropzuiging (IW) van de baksteen. Het verschil met het Hallergetal is dat de IW wordt bepaald door een volledig gedroogde steen te beproeven. De IW geeft de mate van wateropzuiging weer op het moment dat de stenen de fabriek verlaten. Deze vallen onder de categorieën IW1 (zeer weinig zuigend) t/m IW4 (sterk zuigend). Voor baksteen in de categorieën IW2, IW3 en IW4 zijn mortels beschikbaar voor een min of meer traditionele verwerking. Bakstenen in de categorie IW1 moeten in alle gevallen droog worden verwerkt.

In de praktijk wordt het Hallergetal gehanteerd om een indicatie te krijgen van mogelijke afwijking van de gegeven IW-categorie en om de vochthuishouding in de baksteen te controleren. Nebest is in staat dit te beproeven in eigen Laboratorium. De specialisten van Nebest adviseren u graag over de vochtopname van de baksteen en toe te passen mortels om ongewenste verassingen in een later stadium te voorkomen.