Flexibiliteit coating

Het vaststellen van de flexibiliteit van een coating is essentieel om inzicht te krijgen in de duurzaamheid. Afhankelijk van de toepassing kunnen onvoldoende flexibele coatings namelijk leiden tot schades en een kortere levensduur dan beoogd. Nebest beschikt over de specialistische kennis en ervaring om de flexibiliteit van coatings in het eigen laboratorium vast te stellen.

Hoe wordt de flexibiliteit van coating bepaald?

Om de duurzaamheid en flexibiliteit van (beschermende) coatings op metalen oppervlakken te bepalen wordt er gebruik gemaakt van een “cupping tester”. De cupping tester is een apparaat waarin een stuk plaatmetaal geschoven kan worden. Vervolgens wordt er druk uitgeoefend op de ongeverfde kant metaal totdat de coating tekenen van vervorming of scheuren vertoond. Dat is het moment waarop de duurzaamheid kan worden vastgesteld. Dit wordt uitgedrukt in de flexibiliteitsclassificatie van de coating. Op basis van deze parameter kunnen adviezen worden gegeven over het duurzaam functioneren van een coatingsysteem.