Elasticiteitsmodulus

De stijfheid van een materiaal wordt bepaald door de elasticiteitsmodulus (e-modulus) te meten. Met kennis over de stijfheid van een materiaal kunnen berekeningen worden gemaakt van een constructie. Bijvoorbeeld voor een brugdek of woongebouw. Het meten van de e-modulus kan voor een groot aantal materialen zoals natuursteen, beton, kunststof, baksteen en staal.

Het meten van de elasticiteitsmodulus

De e-modulus is de relatie tussen de uitgeoefende kracht en de vervorming van een proefstuk. De proef wordt uitgevoerd door meetklokken op een proefstuk of een frame met meetklokken aan te brengen en vervolgens de proefstuk geleidelijk in stappen te belasten. Bij elke belastingstap wordt de indrukking van het proefstuk gemeten tot op 1/1000 mm. De maximale belasting bij deze proef wordt op circa een derde van de bezwijklast gekozen, daarom dient de bezwijklast van het materiaal vooraf vastgesteld te worden. Hou daarom rekening met aanlevering van de (geschatte) druksterkte of extra monster voor beproeving op druksterkte.

Voor de beproeving van beton wordt gemeten conform NEN-EN 12390-13:2013 “Beproeving van verhard beton – Deel 13: Bepaling van de secans-elasticiteitsmodulus onder druk”.