Bouwkundig directievoering en toezicht

Bouwprojecten zoals herbestemmingen en transformaties zijn vaak complexe projecten die uitdagingen met zich meebrengen. Gedurende dergelijke bouwprocessen kan het gebeuren dat verschillende betrokken partijen het niet altijd met elkaar eens zijn. Vaak leidt dit tot vervelende discussies waardoor tijd en kapitaal verloren gaat. Nebest beschikt over specialistische, onafhankelijke bouwkundig toezichthouders en directievoerders welke de bouwtechnische kwaliteit van uw project coördineren.

Bouwkundig directievoering

Een directievoerder ziet toe op de voortgang en kwaliteit van het bouwproces en heeft daarbij als taak het contract, geld en de projectorganisatie bewaken. Daarnaast ziet de directievoerder toe op een goed georganiseerd, overzichtelijk, veilig en efficiënt bouwproces.

De directievoerders van Nebest staan voor u klaar om het complete proces van uw bouwproject uit handen te nemen. Onze directievoerders zorgen ervoor dat uw belangen vertegenwoordigd worden en vormen het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Ook coördineren zij de samenwerking en besluitvorming tussen de betrokken partijen. Ze begeleiden het project en controleren of er conform afspraken en voorschriften wordt gewerkt.

Bouwkundig toezicht

Bouwkundig toezichthouders zijn de oren en ogen op de bouwplaats. Een aantal kerntaken is het bewaken van de geleverde kwaliteit, administratie, veiligheid en de planning. Hierbij ligt de focus op de beheersing van de vertaling van het bestek, de tekening en het werkplan tot de daadwerkelijke realisatie van het bouwwerk. Een toezichthouder is proactief en grijpt in waar nodig om onnodige kosten, het verlies van tijd en teleurstellingen te voorkomen. Kortom, er wordt voor gezorgd dat projecten volgens afspraak worden gerealiseerd.

Nebest, uw bouwkundig partner

Door het diverse en specialistische karakter is Nebest uw bouwkundige partner. Van het opstellen van een bestek, onderhoudsplannen en kostenramingen tot aan directievoering, toezicht en uitvoeringsbegeleiding. Bij Nebest wordt u van A tot Z ontzorgd.