Bouwkundig brandveiligheidsadvies

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. Vanuit de wetgever wordt de verantwoordelijkheid voor de (brand)veiligheid van gebouwen bij de gebouweigenaar neergelegd. De specialisten van Nebest kunnen de brandveiligheid van uw gebouw voor u nagaan en toetsen of uw gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Quickscan brandveiligheid

De bouwregelgeving ten aanzien van brandveiligheid is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Hierdoor is het goed mogelijk dat een bestaand gebouw niet meer (volledig) voldoet aan het minimale brandveiligheidsniveau zoals gesteld in het vigerende Bouwbesluit. Het is daarom verstandig om oudere bouwwerken te onderwerpen aan een quickscan brandveiligheid.

Met behulp van een quickscan wordt inzicht geboden in het niveau van brandveiligheid in bestaande bouwwerken. Het niveau van brandveiligheid wordt geduid aan de hand van een voorbereidend archiefonderzoek en een visuele inspectie. De focus tijdens een dergelijke inspectie ligt hierbij op de volgende zaken:

  • Brandcompartimentering
  • Brandscheidingen
  • Veilig vluchten
  • Brandgevaarlijke materialen
  • Brandoverslag

De scan resulteert in een document met bevindingen, analyses, duiding van gebreken en een advies voor herstel van het minimaal vereiste brandveiligheidsniveau. Een inschatting van de herstelkosten kan optioneel worden toegevoegd aan de standaard quickscan. Op basis van dit document kan een gebouweigenaar beslissingen nemen ten aanzien van de planning van noodzakelijke aanpassingen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden: een nieuwe indeling in brandcompartimenten, aanpassing van brandscheidingen of het verwijderen van brandgevaarlijke afwerkingen van vluchtwegen.

Het brandveilig stallen van scootmobielen in woongebouwen is ook een item dat momenteel “hot” is en waarin we binnen de scope van een quickscan adviezen kunnen uitbrengen.

Waarom een quickscan brandveiligheid door Nebest?

Brandveiligheidsadviseurs van Nebest beschikken over een ruime ervaring op het gebied van brandveilig ontwerpen en brandveilige uitvoeringscontroles. Zodoende kunt u ervan op aan dat een quickscan van Nebest een op de laatste regelgeving getoetste duiding bevat, maar tegelijkertijd ook een zeer praktisch advies betreft. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend zowel adviseur, steun in uitvoeringssituaties als sparringpartner voor onze opdrachtgevers.