Bestandheid chemicaliën

Bijna alle coatings komen wel eens in aanraking met chemicaliën. Dit kunnen milde chemicaliën zijn, zoals die uit schoonmaakmiddelen, maar ook agressieve chemicaliën zoals zuren en zouten. Het is erg belangrijk dat de coating bestand is tegen dit soort zure chemicaliën. Wanneer dit immers niet het geval is, loopt de ondergrond kans op schade, vervuiling en verslijting. In het laboratorium van Nebest kan onderzocht worden hoe bestand een coating tegen chemicaliën is. Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden of er acties moeten worden genomen om de bestandheid van de coating te verbeteren.

Hoe wordt de bestandheid van de coating tegen chemicaliën vastgesteld?

In ons eigen laboratorium wordt de bestandheid tegen chemicaliën volgens NEN-EN-ISO-2812 gemeten. Met deze methode wordt de weerstand van coating bepaald. De coating wordt aangebracht op een stalen plaatje en vervolgens twee dagen in gedestilleerd water geplaatst. Daarna wordt het plaatje (met coating) vijf dagen in zwavelzuur gedompeld. Na verloop van deze dagen wordt de coating op het plaatje onderzocht op eventuele defecten. Zodoende kan vastgesteld worden in hoeverre de coating bestand is tegen chemicaliën, en komt u te weten of u eventuele vervolgstappen moet nemen om de bestandheid te vergroten.