Begin binding

De begin binding is het tijdsverloop in minuten tussen het aanmaken van een cementpasta en het moment dat met het toestel van Vicat de indringing van de naald is de cementpasta een bepaalde waarde niet meer overschrijdt.

Vicat proef

In de praktijk is de snelheid waarmee mortelspecie opstijft erg belangrijks. Dit bepaald immers hoe lang de specie verwerkbaar blijft. In de norm NEN-EN 197, Cement is hiervoor de Vicat-proef opgenomen. Bij deze proef wordt het opstijfgedrag van een cementpasta gemeten totdat een vastgestelde consistentie wordt bereikt. Tussendoor wordt de indringdiepte periodiek met een naald gemeten. Het tijdstip waarop de naald nog een bepaalde indringdiepte bereikt is de begin binding.