Binnen ons consortium Closing the Loop ontwikkelden wij een aanpak waarmee bestaande kunstwerken een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe kunstwerken. Deze aanpak bestaat uit de volgende elementen:

 • Herbruikbaarheidsscan – analyse van herbruikbaarheid van onderdelen.
 • Ontwerpscan – kansidentificatie van toepassing van herbruikbare onderdelen.
 • Materialenkalender – inzicht in welke onderdelen wanneer vrijkomen en opnieuw ingezet kunnen worden.
 • Transport en hub – vervoer, opslag en bewerking van vrijkomende onderdelen.
 • Ketenregisseur – proactieve coördinatie van het proces.
 • Spelregels – afspraken die zorgen voor een soepele samenwerking.
 • ‘Closing the Loop’-viaducten – de realisatie van ‘Closing the Loop’-viaducten met hergebruikte onderdelen.

Graag gaan wij met u de dialoog aan om de verschillende onderdelen van onze aanpak te toetsen en aan te scherpen. Tegelijkertijd willen wij onderzoeken hoe deze aanpak met de ervaringsuitwisseling ook u bij dit vraagstuk kan helpen. Op deze manier werken wij samen met u aan het sluiten van de cirkel en het hoogwaardig hergebruiken van bestaande kunstwerken!

Via deze weg nodigen wij u dan ook uit om in de vorm van een webinar dit gesprek met elkaar te voeren. De webinars vinden plaats op donderdag 20 mei en donderdag 27 mei van 12.30 tot 14.00 uur.

Het programma bestaat uit:

 1. Een introductie van onze aanpak.
 2. Voorbeelden van hergebruik in de praktijk.
 3. Een inventarisatie van de uitdagingen die deelnemers hebben op dit vlak.
 4. Een dialoog over de aanpak, wat we moeten doen om de aanpak aan te scherpen op de uitdagingen.

Voor deze webinars nodigen wij vertegenwoordigers van grote gemeenten, provincies en RWS uit.

Meer informatie en/of aanmelden kan via: wouter.vandenberg@nebest.nl.

Fotoalbum