De gemeente Rotterdam heeft aan de Combinatie RotterdamS DNA, waar Nebest onderdeel van is, de raamovereenkomst ‘Inhuur civiel- en bodem technische professionals’ gegund. Dit raamcontract draagt bij aan de realisatie van de Rotterdamse ruimtelijke projecten vanuit een bestendig partnership.

gemeente Rotterdam RotterdamS DNA Syntraal DHM Infra Ansinger raamovereenkomst professionals

In het kader van deze overeenkomst zijn wij op zoek naar professionals die graag via Nebest aan de slag willen voor de gemeente Rotterdam. Wij zijn specifiek op zoek naar de volgende functies: 

Voorbereidende functies: 

 • Projectvoorbereider
 • Tekenaar 
 • Werkvoorbereider 
 • Adviseur 

Uitvoerende functies: 

 • Toezichthouder 
 • Directievoerder 
 • Contractmanager 
 • Toetser
 • Documentcontroller 

Projectmanagement functies: 

 • Projectleider
 • Projectmanager
 • Omgevingsmanager
 • Risicomanager 

Beherende functies: 

 • Technisch beheerder 
 • Medewerker bereikbaarheid 
 • Toetser bouwplaats vergunning 

Bodemonderzoek en sanering functies: 

 • Bodemadviseur 
 • Adviseur bodemsaneringsprojecten 
 • Milieukundig begeleider 
 • Onderzoeksmedewerker VLG (veld- en laboratoriummetingen voor milieukundig, geotechnisch en wegenbouwkundig onderzoek)

Ook voor andere interim functies kunt u bij ons terecht! Klik hier voor meer informatie.