Beheerders van primaire waterkeringen hebben te maken met de Zorgplicht. Zij ‘zorgen’ als waterkeringsbeheerders voor een aantoonbare veilige en functionele kering. Actuele, betrouwbare en complete informatie is daarbij van essentieel belang.

De keringen moet periodiek beoordeeld worden op hun werking. Eventuele risico’s die de kerende functie van de waterkeringen in gevaar zouden kunnen brengen moeten beoordeeld worden. Hiervoor voert Nebest inspecties uit en maakt daarbij een risicogestuurde onderhoudsanalyse. Deze analyse wordt opgesteld volgens de FMECA-methodiek. Het resultaat van deze analyses is een set maatregelen met een planning, eventueel direct aangevuld met een meerjarenbegroting (SSK-raming). Hiermee voldoet u direct aan de eisen zoals de Zorgplicht die stelt aan beheerders van primaire waterkeringen.

Naast een specifiek object is de organisatie van Nebest tegenwoordig ook ingericht om complete arealen ineens te inspecteren. Wij voeren bijvoorbeeld projecten uit waarin 1000+ objecten in een korte tijdspanne moeten worden beoordeeld. Het inlezen van onze gegevens in uw informatiebeheersysteem is daarbij mogelijk.

Daarnaast willen beheerders steeds vaker op regelmatige basis een beeld van de objecten, om te zien of er geen onverwachte veranderingen zijn opgetreden. Hiervoor hebben wij een ‘quick-scan Zorgplicht’ ontwikkeld. Wij lopen daarvoor in een korte inspectie over het object, vergelijkbaar met een schouw, en controleren daarbij de belangrijkste punten van de keringen/objecten. Bij beweegbare keringen/objecten spreken wij met de bediener en onderhoudsmonteurs en er wordt een proefdraai uitgevoerd. Zo zijn wij uw ogen en oren op locatie. Waar de FMECA dus juist de grote lijn van uw beheerproces ondersteunt, is de quick-scan een instrument om aanvullend in te zetten.

Belangrijke wetten en normen bij de Zorgplicht zijn de Omgevingswet, Waterwet, Richtlijn legger Waterkeringen, KEUR en de Handreiking Inspectie Waterkeringen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Zorgplicht inspecties