Bij het uitvoeren van een verificatieberekening is tevens de aanbeveling om altijd een toestandsinspectie of constructieve inspectie uit te voeren aan de bestaande constructie door de constructeur die ook betrokken is bij de berekening of de beoordeling van het bouwwerk / de constructie.

Naast het verifiëren of er wel/geen constructieve afwijkingen en/of gebreken aanwezig zijn die dienen te worden meegenomen in de berekening, kan (indien ontwerpdocumenten aanwezig zijn) de geometrie van het object worden gecontroleerd op afwijkingen ten opzichte van het ontwerp. Zie ook Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD 1006:2013) “Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken” paragraaf 1.11 lid B en C voor een nadere onderbouwing.

Deze producten maken gebruik van de Verificatieberekening