Met de nieuwe Pundit PL-200PE is Nebest in het bezit van de meest geavanceerde ultrasoonmeter voor niet-destructief onderzoek aan betonconstructies.

Met een traditionele ultrasoonmeter was het al mogelijk delaminaties te detecteren en scheurdiepten te bepalen. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de constructie van twee zijden bereikbaar is.

Een conventionele ultrasoonmeter zendt een hoogfrequent geluidssignaal de constructie in, wat aan de andere zijde van de constructie wordt opgevangen. Bij een delaminatie of holle ruimte zal het signaal een langere weg naar de ontvanger hebben, waardoor de delaminatie of holle ruimte te lokaliseren is. Door middel van een langsmeting kan, bij bekende geluidssnelheid, een diepte van een scheur of bijvoorbeeld dikte van een constructie worden bepaald.

Deze functie bezit de Pundit PL-200PE ook met de traditionele conventionele transducers.

Een sterke verbetering in vergelijking met de ‘oude’ ultrasoonmeters is echter dat met de Pundit een constructie vanaf één zijde onderzocht kan worden en dat ook vlakken in hun geheel gemeten kunnen worden. Bij een bekende signaalsnelheid (referentie) kan dan ook vanaf één zijde bijvoorbeeld de constructiedikte worden bepaald.

De software van de Pundit geeft dankzij de negen zender en negen ontvangers direct een helder beeld van het scanresultaat, al blijft in moeilijke gevallen voor een juiste interpretatie een deskundig oog nodig. Dit deskundig oog kan Nebest u bieden.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Ultrasoonmetingen