Naar aanleiding van het incident en de uitkomsten van het technische onderzoek in Leeuwarden (Antillenflat) en enkele daaruit voortgekomen vervolgonderzoeken heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, in overleg met diverse partijen, in 2011 een CUR-publicatie opgesteld.

Uitkragende vloeren Foto: Bezweken uitkragende vloeren Antillenflat te Leeuwarden

Het betreft de CUR-publicatie 248-2012 (Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats). Dit onderzoeksprotocol is opgesteld in samen­werking met en gebaseerd op ervaringen en onderzoeken van Nebest.

Op basis van verkregen informatie, uit inmiddels uitgevoerde onderzoeken, is een tweede herziende uitgave verschenen, de CUR-publicatie 248-2014. In de CUR-publicatie 248 is een stappenplan opgenomen met de wijze waarop onderzoek naar de constructieve veiligheid van de uitkragende vloeren moet worden uitgevoerd.

Nebest biedt woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en gebouweigenaren, als onafhankelijk partner, mogelijkheden voor het complete onderzoek, waaronder archiefonderzoek, inspectie, metingen, laboratoriumonderzoek en constructieve beoordeling met, indien noodzakelijk, een plan van aanpak en aanbevelingen voor een duurzaam herstel.

Dit complete onderzoek is volledig gebaseerd op het stappenplan zoals dit is verwoord in het onderzoeksprotocol uit de CUR-publicatie 248-2014. 
Metingen worden uitgevoerd met behulp van onder andere het digitaal waterpasinstrument, de Ferroscan, 3D-Betonradar en potentiaalmeter. In eigen laboratorium worden onder andere de geboorde kernen beoordeeld, trekproeven op staal uitgevoerd en het beton beproefd op chloridegehalte.

Uiteraard kan Nebest voor adviesbureaus en constructeurs, als onafhankelijk partner, delen van het onderzoek uitvoeren. 

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Uitkragende vloeren