Ten behoeve van de controle van bestaande of nieuw aangebrachte stekken, draadeinden en ankers voeren wij treksterktemetingen uit.

Hoewel er geen directe norm bestaat voor het beproeven van ankers of staven zijn er twee documenten die een verwijzing hiernaar hebben. Het betreft:

  • CUR-Aanbeveling 25 "Korte ankers in beton; berekening en uitvoering"
  • Richtlijn Ontwerp Kunstwerken

In deze documenten wordt met name het aantal te beproeven elementen vermeld en welke belasting hierop dient te worden aangebracht.

Afhankelijk van de omstandigheden wordt dit uitgevoerd door:

  • Een holle vijzel over het te beproeven onderdeel te plaatsen en vast te klemmen.
  • Het vervaardigen van hulpconstructies in combinatie met (holle) vijzels.

Vervolgens wordt met een hydraulische handpomp de benodigde belasting (vooraf op te geven door een constructeur) op het onderdeel uitge­oefend. De belasting wordt gedurende vijf minuten vastgehouden. Wanneer in deze vijf minuten geen verplaat­sing / vervorming wordt waargenomen, is de beproeving goedgekeurd.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Treksterktemeting