Wapening wordt in vrijwel alle betonconstructies toegepast. Beton is prima in staat drukkrachten op te nemen, maar het vermogen om trekkrachten op te nemen is laag. Om dit te ondervangen wordt wapening toegepast. Wapeningsstaal is goed in staat deze trekkrachten op te nemen.

Andere constructies waar staal in toegepast wordt zijn bijvoorbeeld brugdekken. De dekken kunnen bestaan vaak uit stalen platen en -profielen die de constructie zijn draagvermogen geven.

Vaak ontbreken van oude constructies de oorspronkelijke tekeningen en berekeningen. Om toch een bestaande constructie te kunnen herberekenen dient informatie verzameld te worden. Een belangrijk aspect voor een herberekening is het vaststellen van de huidige kwaliteit van het beton (indien aanwezig), wapeningsstaal en constructiestaal.

Om de kwaliteit van de wapening te kunnen beoordelen worden in samenspraak met de afdeling Constructief, wapeningsstaven vrijgehakt en uit de constructie verwijderd.

Om de kwaliteit van stalen constructiedelen te kunnen bepalen worden plakken staal uit de profielen geslepen. Deze monsters worden geprepareerd tot ronde assen met aan de uiteinden schroefdraad.

De wapeningsstaven en geprepareerde assen worden in ons laboratorium op treksterkte onderzocht. Hiervoor wordt de diameter van de staaf vastgesteld.  Aan de hand van de staafdiameter wordt de beproevingssnelheid berekend. De staaf wordt vervolgens in de trekbank geplaatst en vastgezet. Daarna wordt de staaf, met de vooraf berekende beproevingssnelheid,  tot bezwijken belast.

De resultaten van een proef worden uitgewerkt in een rekenblad. Hierin worden de treksterkte, de vloeigrens, de breukrek en de rek bij maximale belasting vastgelegd. Deze beproevingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 6892-1.

Mede aan de hand van de laboratoriumgegevens kan een constructeur de huidige sterkte van de constructie (her)berekenen.

Fotoalbum