Om te weten wat de daadwerkelijke staat van een pand is kan Nebest diverse soorten schade-inventarisaties uitvoeren.

Wanneer het een schade-inventarisatie van buitengevels betreft is het verstandig om gelijktijdig de aard en omvang van de aanwezige koudebruggen in de gevels inzichtelijk te maken met behulp van thermografische opnamen.

Thermografische opname

Door middel van een thermografische opname van gevels en geveldelen kunnen koudebruggen in kaart worden gebracht. Echter ook niet direct zichtbare gebreken in de thermische schil zoals verborgen lateien en uitgezakte na-isolatie worden middels een “thermal image” zichtbaar gemaakt. Op basis van deze beelden kan een locatie voor nader onderzoek gericht worden bepaald. Door op deze plaatsen nader onderzoek te verrichten kan vervolgens een beter advies worden afgegeven waardoor toekomstige faalkosten kunnen worden voorkomen.

Deze producten maken gebruik van de Thermografische opname