Thermografisch onderzoek wordt gebruikt om onveilige situaties te ontdekken in elektrotechnische installaties. Thermografie is een techniek waarbij de warmteafgifte van objecten zichtbaar gemaakt kan worden met behulp van een kleurenspectrum. Hiervoor wordt een mobiel meetapparaat gebruikt.

Een (sterk) verhoogde temperatuur kan een indicatie zijn voor slechte verbindingen en overbelaste componenten die met het blote oog niet te zien zijn. Deze verhoogde temperaturen kunnen niet alleen tot storingen in de installatie en een verkorte levensduur van componenten leiden, maar ook tot brandgevaar. Een thermografisch onderzoek wordt ook toegepast als aanvulling op onze NEN 3140-keuring.

Op basis van het thermografisch onderzoek op locatie brengt Nebest een advies uit over de eventuele schades of risico’s. Ook adviseren wij over te nemen maatregelen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Thermografisch onderzoek van elektrotechniek