Indien een partij voornemens is een object te kopen, verkopen of splitsen is het van belang om de technische staat van het vastgoed te kennen.

Achterstallig onderhoud en/of het verhelpen van technische gebreken hebben consequenties voor zowel de verkopende als de aankopende partij.

Nebest helpt klanten die dergelijke voornemens hebben om de staat van een pand op waarde te schatten en noodzakelijk onderhoud of toekomstige verbeteringen in kaart te brengen.  Het in kaart brengen en inzichtelijk maken gebeurt aan de hand van Technical Due Diligence.

Ter plaatse wordt de situatie door een deskundig inspecteur geschouwd waarbij eventuele gebreken worden aangetekend. Vervolgens worden de verzamelde indrukken en vastgelegde informatie verwoord in een eenduidige rapportage inclusief een inschatting van kosten voor noodzakelijk herstel. Ingrepen en herstellingen worden daarbij uitgesplitst in noodzakelijk en/of wenselijke acties (risicogestuurd) voor de korte, middellange en lange termijn.

Nebest beschikt zelf over deskundige inspecteurs/adviseurs op verschillende vakgebieden:

  • Bouwconstructies
  • Bouwkunde
  • Funderingen
  • Brandveiligheid
  • Gebouwinstallaties
  • Materiaalkunde

Hierdoor kunnen wij onze klanten die Technical Due Diligence laten uitvoeren nagenoeg volledig zelf bedienen. Op enkele specifieke vakgebieden (zoals bijvoorbeeld asbestinventarisatie) werken wij reeds langere tijd samen met vast partners. Zodoende kunnen wij u middels Technical Due Dilligence een volledig beeld bieden van de staat van uw vastgoed.

Deze producten maken gebruik van de Technical Due Diligence